VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI: Je částečně omezený režim prodejen. Možné je pouze vyzvednutí předem objednaného zboží, v dohodnutém termínu. Více na stránce Covid.
E-shopInvestiční zlaté mince

Zlaté investiční mince (Gold Bullion) v ryzostech 900 až 999.9. Garantem ryzosti je emitující stát. Obyvkle bez dalších certifikátů. Osvobozeno od DPH.

Wiener Philharmoniker 1/10 Oz - Investiční zlatá mince 4 691 Kč
Wiener Philharmoniker 1/4 Oz - Investiční zlatá mince 10 982 Kč
Wiener Philharmoniker 1/4 Oz - 20 ks Originální balení 213 995 Kč
Wiener Philharmoniker 1/25 Oz - 20 ks Originální balení 42 215 Kč
Wiener Philharmoniker 1/2 Oz - Investiční zlatá mince 21 539 Kč
Wiener Philharmoniker 1/2 Oz - 10 ks Originální balení 213 495 Kč
Wiener Philharmoniker 1/10 Oz - 20 ks Originální balení 89 038 Kč
Wiener Philharmoniker 1 Oz - Investiční zlatá mince 40 706 Kč
Wiener Philharmoniker 1 Oz - 500 ks Originální balení 20 063 812 Kč
Wiener Philharmoniker 1 Oz - 10 ks Originální balení 403 665 Kč
Panda 8g Au - Investiční zlatá mince 10 882 Kč
Panda 3g Au - Investiční zlatá mince 4 748 Kč
Panda 30g Au - Investiční zlatá mince 39 828 Kč
Panda 1g Au - Investiční zlatá mince 1 880 Kč
Panda 15g Au - Investiční zlatá mince 21 195 Kč
Nugget 1/4 Oz - Investiční zlatá mince 11 011 Kč
Nugget 1/2 Oz - Investiční zlatá mince 21 028 Kč
Nugget 1/10 Oz 4 792 Kč
Nugget 1 Oz - Investiční zlatá mince 40 761 Kč
Maple Leaf 1 Oz - Investiční zlatá mince 41 171 Kč
Luxusní dřevěná etue pro sadu mincí Philharmoniker 1 250 Kč
Luxusní dřevěná etue pro sadu mincí Nuggets 1 250 Kč
Luxusní dřevěná etue pro sadu mincí Maple Leaf 1 250 Kč
Krugerrand 1/10 Oz - Investiční zlatá mince 4 601 Kč
Kruger Rand 1/4 Oz Unc. - Investiční zlatá mince 10 681 Kč
Kruger Rand 1/2 Oz Unc. - Investiční zlatá mince 21 085 Kč
Kruger Rand 1 Oz Unc. - Investiční zlatá mince 41 404 Kč
Dukát 1915 - Investiční zlatá mince 4 980 Kč
Britannia 1 Oz Gold 41 554 Kč
Babenberger 1976 - Investiční zlatá mince 18 055 Kč
4 Zlatník - 10 Frank - Investiční zlatá mince 4 359 Kč
4 Dukát 1915 - Investiční zlatá mince 19 106 Kč
2021 Sovereign Unc. 10 810 Kč
20 Lire Italy 9 289 Kč
20 Francs Vreneli Switzerland 9 289 Kč
20 Francs France 9 029 Kč
20 Francs Belgium 9 029 Kč
100 Korun - Investiční zlatá mince 40 444 Kč
10 Korun - Investiční zlatá mince 4 422 Kč
10 Dollar Liberty USA 21 035 Kč
1/4 OZ American Eagle Gold - Investiční zlatá mince 11 321 Kč
1/2 OZ American Eagle Gold - Investiční zlatá mince 22 149 Kč
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

DALŠÍ ČLÁNKY VÍCE O ČASOPISU
Jeruzalém ze zlata Řada investičních mincí s památkami Jeruzaléma
Jeruzalém byl hlavním městem starověkého Izraelského království za panování králů Davida a Šalomouna

(10. stol. př.n.l.) a po jeho rozpadu, roku 931 př.n.l., se stal hlavním městem Judského království, v němž až do roku 586 př.n.l. kralovali panovníci Davidovy dynastie.

Tehdy byl Jeruzalém dobyt vojsky babylónského krále Nebúkadnesara II. a Šalomounův chrám, jenž představoval náboženské, kultovní a kulturní centrum židovského národa, byl zničen. Judsko s Jeruzalémem připadlo Babylónii a velká část Židů byla odvedena do babylónského zajetí. Když Peršané roku 539 př. n. l. porazili Babylóňany a Judsko se stalo perskou provincií, tak se souhlasem krále Kýra II. začal postupný návrat Židů do Jeruzaléma a jeho okolí. Jeruzalém se opět stal hlavním městem autonomní perské provincie Jehud a roku 515 př. n. l. tam byl zasvěcen druhý Chrám, který existoval až do konce prvního protiřímského povstání, kdy jej roku 70 n. l. zničil Titus. Jeruzalém byl hlavním městem Judska za vlády Alexandra Velikého (332–323 př. n. l.) a jeho nástupců a zůstal jím i po dobytí samostatnosti panovníky z dynastie Hasmonejců v letech 142–37 př. n. l. Za vlády kontroverzního judského krále Heroda I. Velikého (37–4 př. n. l.) bylo v Jeruzalémě postaveno velké množství nádherných staveb a velkolepě přestavěn Chrám. Jeruzalém zůstal po Herodově smrti hlavním městem římské provincie Judaea až do roku 132 n. l., kdy císař Hadrianus rozhodl o jeho přebudování na římské pohanské město Aelia Capitolina, jehož dominantou byl na Chrámové hoře nově postavený chrám Jupitera Kapitolinského.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 6/2014.ZKUŠEBNÍ ODRAŽKY Vzácné ražby v aukci #12 a #13
Jak jsme v lednovém vydání našeho časopisu slíbili, přinášíme Vám podrobnější nahlédnutí pod pokličku připravovaných dubnových aukcí aukčního domu Macho & Chlapovič.

První aukce přinese širokou nabídku od keltských mincí, uherské a habsburské ražby, přes Rakousko Uherskou monarchii, k světovým mincím až k bankovkám. Ve druhé aukci již bude segment nabízených položek úzce vyprofilován jen na naše území od roku 1918 po současnost.

Nyní si představíme některé položky z Aukce #12. Sběratelé keltských mincí ze slovenského území si budou moci doplnit z řady hexadrachem (DEVII, NONNOS, BIATEC, BUSU, LATUMARUS či EVOIVRIX). Uherské dukátové ražby budou, jak je již tradičně zvykem, silně zastoupeny od Zikmunda Lucemburského, Ladislava Pohrobka, přes vyhledávané ražby Matyáše Korvína po Vladislava II. Jagelonského, který nabídne velmi vzácný kremnický dukát 1512. Mezi velmi zajímavé položky budou patřit i medailové ražby Ferdinanda I. první z nich je dukátová medaile 1565 k příležitosti pohřbu panovníka v katedrále sv. Víta. Další je zlatá medaile z roku 1548 na českou korunovaci Maxmiliána II. 25. dubna 1548 (Donebauer 1021, Markl 2112, Novák str.84). K této zajímavé ražbě pojednával i náš článek z čísla 1/2016. Rudolf II. nabídne několik kremnických tolarů, ale i pražský dukát 1593 od Lazara Erckera.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2017.

TROYSKÁ UNCE NENÍ UNCE
Troyská unce představuje hmotnost odpovídající 31.1 gramům v metrické soustavě. Označuje se zkratkou Oz. Je nejrozšířenější měrnou jednotkou ve světě investičního zlata. Zejména pak co se týká investičních zlatých mincí. Ty se razí obvykle právě ve hmotnosti jedné troyské unce a jejich částí. Poloviny, čtvrtiny a desetiny. I cena zlata na burze se udává vůči jedné Oz. Prostá unce však má hmotnost pouze 28 gramů. Proto je slovo troyská u nás důležité!
SLITEK MUSÍ MÍT SÉRIOVÉ ČÍSLO
Každý slitek tak může být vždy jednoznačně identifikován. Podobně jako u číslovaných bankovek, lze následně i u investičních zlatých slitků sledovat jejich původ a transakce s nimi prováděné. Číslo musí být vyraženo přímo do slitku. Uvedení identifikačního čísla na přiloženém certifikátu není z hlediska zákona o DPH dostačující. Neoznačený slitek nemůže být od DPH osvobozen.
SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA S DPH NEBO BEZ?
Svatováclavská koruna je stejně jako mnoho uměleckých předmětů vyrobena ze zlata vysoké ryzosti, splňující zákonné požadavky. Protože se však nejedná ani o platnou minci, ani o slitek z akreditované rafinérie, probíhal by její případný prodej s daní. Proto si pamatujte, že ne všechno zlato může být obchodováno legálně bez DPH.
ZLATÉ MINCE ČNB
ČNB vydává pamětní zlaté mince. Stejně jako investiční zlaté mince dovážené ze zahraničí jsou osvobozeny od DPH. Jedná se o jediné české mince, resp. mince s nominální hodnotou vyjádřenou v české měně, které jsou od daně osvobozeny. Díky nízkému nákladu však mají vysokou sběratelskou hodnotu.
www.Mince-cnb.cz - Mince České národní banky (ČNB) a Národnej banky Slovenska (NBS). Medaile Pražské mincovny a.s. (PMI) ©2003-2020 Zlaté mince - Numismatika